บรั่นดี

มองหนังสือ

a,

b,

a โซ่ดาวไม่สมมาตรแทงทะลุ SV ¥ 5200
a, สร้อยคอหัวใจจิ๋ว SV ¥ 7400
b, แหวนบิด SV (上) ¥ 4200
b, แหวนหัวใจนิรันดร์ SV (下) ¥ 5200

a,

b,

a, คอสโมเชคแทงทะลุ PG ¥ 5800
b, แหวนคู่ PG (ซ้าย, นิ้วชี้) ¥ 3980
b, แหวนบิด PG (ซ้าย, นิ้วกลาง) ¥ 4200
b, แหวนหัวใจนิรันดร์ PG (ขวา, นิ้วกลาง) ¥ 5200

a,

b,

a, รูปหัวใจเจาะ PG 8600 เยน
b, สร้อยคอโคลเวอร์หัวใจ PG 7400 เยน

a,

c,

b,

d,

a, Heart drop เจาะ GL 10,800 เยน
b, สร้อยข้อมือ SWAROVSKI รุ่น GL (右) 8200 เยน
b, SWAROVSKI dot bangle GL (左) 6900 เยน
c, SWAROVSKI Infinity ring GL 6400 เยน
d แหวนคู่ GL ¥ 3980

a,

b,

a, ห่วงดอกไม้ SWAROVSKI เจาะ GL 13800
b, แหวนหินนิรันดร์ GL (ขวา, นิ้วชี้) 8600 เยน
b แหวนคู่ GL (นิ้วก้อยขวา) 3980 เยน
b, SWAROVSKI cross dot ring GL (ซ้าย, นิ้วชี้) 6400 เยน

a,

b,

a, ถึงหัวใจทะลุ 5600 เยน
b, แหวนบิด PG (นิ้วกลาง) ¥ 4200
b, แหวนคู่ PG (นิ้วยา) 3980 เยน