บรั่นดี

ดูหนังสือ / 2020

a,

a, สร้อยดาวจิ๋ว SV 7800 เยน
a, สร้อยคอ SWAROVSKI Moon motif SV 8200 เยน
b, วงแหวนปรับระดับเสียง SV 6800 เยน
b, สร้อยคอโซ่งู SV 5800 เยน
c, Chuck pierce SV 7600 เยน

b,

c,

a,

b,

c,

a, ไม้ห่วงอสมมาตรเจาะ GL 7,600 เยน
b, สร้อยคอลาย closs SWAROVSKI GL 8800 เยน
c, สร้อยข้อมือแบบโซ่ธรรมดา GL (左) ¥ 4300
c, กำไลหนา GL (右) 8600 เยน

a,

b,

c,

a, Nuance hoop เจาะ PG 7600 เยน
b, สร้อยคอลายดอกไม้ PG 5800
b, SWAROVSKI dot bangle PG ¥ 6900
c, แหวนเปิดใจนิรันดร PG (中指) 4200 เยน
c แหวนคู่ PG (นิ้วก้อย) 3980 เยน

a,

b,

c,

a, สร้อยคองู GL ¥ 5800
b, แผ่นโลหะเจาะ GL 7800
c, สร้อยข้อมือ SWAROVSKI Infinity GL 7400 เยน
c, แหวนนิรันดร์หัวใจเปิด Thin GL 3800 เยน

a, สร้อยคอ SWAROVSKI Moon motif SV 8200 เยน
b, สร้อยข้อมือแบบผสม 8600 เยน
b, วงแหวนปรับระดับเสียง SV (右) 6800 เยน
b, แหวนคู่ SV (左) 3980 เยน
c, ลูกโลหะเจาะ SV 7,600 เยน

a,

b,

c,

a,

a, สร้อยคอลายดอกไม้ SV 5800 เยน
a, สร้อยดาวจิ๋ว SV 7800 เยน
b, ห่วงโลหะเจาะ SV 5,800 เยน
c, สร้อยคองู SV 5,800 เยน
c, สร้อยข้อมือรูปหัวใจ 7,500 เยน

b,

c,